PAUS I SNICKERIET!

På grund av andra projekt är det stiltjé i snickeriet. Inga beställningar tas emot den närmaste framtiden.